Schilderijen

Kruiswegstaties

Statie I: Jezus wordt ter dood veroordeeld
Statie II: Jezus neemt het kruis op zijn schouders
Statie III: Jezus valt voor de eerste maal
Statie IV: Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder
Statie V: Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen
Statie VI: Veronica droogt het gezicht van Jezus af
Statie VII: Jezus valt voor de tweede maal
Statie VIII: Jezus troost de wenende vrouwen
Statie IX: Jezus valt voor de derde maal
Statie X: Jezus wordt van zijn kleren ontdaan
Statie XI: Jezus wordt aan het kruis genageld
Statie XII: Jezus sterft aan het kruis
Statie XIII: Jezus verrijst uit het graf